Vi får stöd från Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Länsstyrelsen i Stockholms län har beviljat Harö Livs ekonomiskt stöd inom landsbygdsprogrammet 2014-2020. Stödet finansieras delvis av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och avser miljöåtgärder och effektiviseringar av verksamheter i butiken.

Vi kommer att byta ut föråldrade kylar, kylkompressorer och lysrörsarmaturer. Även kassasystemet byts ut till ett modernt och effektivt sådant. Utöver detta bygger vi även förråd med ett mindre kylrum samt en väderskyddad lastkaj för mottagning av livsmedel.

Med dessa investeringar säkrar vi att Harö har en livsmedelsbutik även i framtiden.