40 år av skärgårdshandel

Affärsverksamheten startade i en av Lindströms ägda sjöbodar på Gummerholmen men flyttade till nuvarande lokalisering på Högholmen i slutet av 70-talet. Familjen Lindström på Gummerholmen skapade en för dåtiden mycket modern skärgårdshandel med stort sortiment och gott om plats för gästande båtar. Familjen Lindström i olika konstellationer drev sedan affären fram till 2004 då verksamheten lades ner för att återigen starta upp med nuvarande operatörer Sjöboden Harö AB 2009 – m.a.o. Mats Hagebring och Kirsten Lindskog.
Under 80- och 90-talet låg också pråmen Nordens Ljus, med Harö Krog och konstgalleri, vid Harö Livs brygga under somrarna. Nordens Ljus är en kultur- och konstförening som grundades av skärgårdsentreprenören och konstnären Björn Lindroth som hade sommarställe mittemot Harö Livs. Nordens Ljus, med krogen Harö Krog lever än i dag, men pråmen stannar numera i city, i Karlbergskanalen strax söder om S:t Eriksbron hela året.
Krogen drevs under många år på Harö av krögaren och skärgårdsälskaren Olle Rosell, samt under de sista åren av den kände mästerkocken och krögaren Nils Emil Ahlin (också han skärgårdsälskare för övrigt).
Bland mycket annat startade Björn Lindroth också, tillsammans med Börje Andersson (legendarisk båtbyggare från Roslags Kulla, i Stockholms norra skärgård) nybyggandet av Harö-ökor, d.v.s. allmogebåtar efter gammal modell. Därför har vi nu en ganska stor armada av allmogebåtar på Harö under ledning av den livaktiga föreningen Gaffel & Spri. Kappseglingar med dessa sker alltsom oftast  på Haröfladen mitt framför Harö Livs veranda.
Agneta Lindström ägde fastigheten fram till maj 2016, då Carl Michael Augustsson köpte den genom sitt nyskapade företag Gummerholmen AB med ambitionen att äga och förvalta över lång tid. Sjöboden Harö AB har sedan dess hyresavtal med Gummerholmen AB med uppgift att driva verksamheten och Gummerholmen AB skapar goda förutsättningar för detta. Bl.a. har Carl Michael engagerat sig i projektet SeaStop, som syftar till att med EU-medel rusta upp ett 20-tal mindre hamnar i Stockholms, Ålands and Åbolands skärgårdar, och fått med Harö Livs i detta projekt. Genom detta kommer framförallt servicen på gästbryggan genomgå en upprustning och modernisering (servicehus, vatten och avloppsrening mm). D.v.s. nu blir anläggningen lika modern och högklassig som för 40 år sedan, men med 2020-talets standard.
Mats och Kirsten har också stora planer för både livsmedelsaffären och serveringen framöver.
Varmt välkomna till oss sommaren 2018!
Stor brygga med både bojar och mooringlinor – lätt att lägga till!
Faciliteter, såsom dass, eluttag och sopstation med glasigloo.
Servering med fullständiga rättigheter.
Välsorterad livsmedelsbutik med färskvaror, likväl som kyl- och frysvaror, glass och snacks.