Seastop – modern posts in historic waters

Harö Livs & Kök på Gummerholmen belägen i Haröfladen norr om Sandhamn är en liten hamn som nu byggs ut för att kunna ge gästande fritidsbåtar fullservice och erbjuda fler sommaraktiviteter. Ambitionen är en levande skärgård sett i ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Idag finns butik, café och matservering med goda tilläggningsmöjligheter i skyddad hamn med mooringlinor, bojar och elstolpar.

Med stöd från Seastop kommer hamnen nu att förnyas med ett servicehus, vattenanläggning, avloppsanläggning samt gym/yogastudio. 

Projektets målsättning

Seastop kommer att höja servicenivån i 21 hamnar längs de historiska segellederna i Stockholms, Ålands och Åbolands skärgård. 300 nya båtplatser vid flytbryggor kommer att tillverkas och sättas ut.* Även toaletter, duschar, bastu och nya avloppsreningsanläggningar samt avsaltningsanläggningar kommer att byggas.

Finansiering

Seastop är finansierat med 3,1 milj euro från den Europeiska regionalutvecklingsfonden och medfinansieras med 1 milj euro från lokala och regionala myndigheter i Sverige, på Åland och i Finland. Detta är ett samarbete mellan Värmdö Kommun, Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromary Byaråd och Peterzséns Ltd. Projketet pågår från 2018 till 2020.

Läs mer om projektet på Seastops hemsida.

*flytbryggor är inte aktuellt för bryggan vid Harö Livs & Kök.